vignet16
Om præsterne i Nors og Tved sogne.

tilbage

Fra Wibergs ’En almindelig dansk Præstehistorie’ kender vi navnene på de personer, som fra midten af 1500-tallet har været sognepræster i Nors og Tved sogne. Samme kilde giver oplysning om adskillige detaljer fra de nævnte præsters liv. Det er således muligt at sætte navne på mange af de præster, som forud for indførelsen af kirkebøgerne havde deres virke i de to sogne, og efter kirkebøgernes introduktion er det muligt at supplere oplysningerne fra notater, som præsterne har gjort om sig selv.
Nærværende skrift er naturligvis mest interesseret i de præster, hvis ’hånd’ man kan følge i kirkebøgerne, men for fuldstændigheds skyld skal de kendte præster fra tiden før indførelsen af kirkebøgerne også kortfattet nævnes. I listen herunder angiver det indledende årstal, hvornår præstegerningen i sognet er eller formodes påbegyndt og det sidste, hvornår det er afsluttet.

  •  Midt i 1500-tallet - Hans eller Henrik Olufsen - 1555
  • 1555 - Jacob (efterfølgerens far) - 1568
  • 1568 -  Hans Jacobsen - 1500-tallet
  • 1500-tallet - Mikkel Larsen - 1595
  • 1595 - Jens Nielsen - 1600-tallet
  • 1600-tallet - Christen Viladsen - 1625
  • 1625 - Jens Pedersen - 1641
  • 1641 - Kjeld Christensen/Nielsen? -1660
  • 1660 - F.S. Anders Kjeldsen Nors/Northusen - 1674.

I 1675 oprettes der kirkebøger (enesteministerialbøger) i Nors og året efter i Tved. Herunder følger de kirkebogsførende præster i de to sogne indtil enesteministerialbøgernes ophør (1815)

1675-1701 1701-1722 1722-1733 1733-1759 1759-1780 1780-1808 1809-1841
Anders Nielsen Lyngby Johan Johansen Torsong Conrad Nielsen Hildebrandt Hans Christian Johansen Begtrup Bent Nielsen Curtz Anders Eriksen Hvass Knud Kristian Høyer

Klik på præsternes navne herover for en nærmere beskrivelse

praestetavle

Udsnit af Nors Kirkes præstetavle
Bemærk det fejlagtige årstal for Anders Nielsen Lyngbyes død og begyndelsesåret for Johan Torsong samt fraværet af Conrad Nielsen Hildebrandt.

 
tilbagepil