vignet4

Kirkebøgerne i Nors og Tved sogne
1675-1815
af Ole Bertelsen

vignet10

Hermed præsenteres enesteministerialbøgerne fra Nors og Tved sogne forsynet med fotos af bøgernes originale sider og med en transskription af den gamle håndskrevne tekst til nudansk skrift. De enkelte notater er desuden forsynet med fortløbende, med hvidt markerede notatnumre, som ved brug af computerens søgefunktion (Ctrl+F) vil gøre det let at genfinde et én gang fundet notat. Samme søgefunktion vil også være velegnet til søgning på navne; bemærk at der skal søges i hver enkelt kirkebog for sig.
Som et tillæg til notaterne fra de 140 års kirkebogsnotater er der udarbejdet en række artikler, som trækker tråde til en del af de mange notater. Disse artikler tilgås nederst på denne side.

Forskellige steder i kirkebøgerne har den siddende  biskop i Ålborg indført visitatsnotater. Disse er især i de ældste kirkebøger skrevet på latin. Det samme gælder for en enkelt side i en af pastor Begtrups publikationer, vist i kapitlet 'Om præsterne'. Disse latinske tekster er i dette projekt blevet oversat af Kjeld Pedersen, der takkes varmt for denne hjælp.
Vignetterne er fra Hans Chr. Johansen Begtrups bøger.

A KB A lille
Nors-Tved kirkebog 1675-1735
1 - 2131
B KB B lille
Nors-Tved kirkebog 1736-1761
2132-3119
C KB C lille
Nors kirkebog 1759-1781
3120-3782
D KB D1 lille
Tved kirkebog 1759-1781
3783-4148
E KB E lille
Nors kirkebog 1781-1815
4149-5422
F KB F lille
Tved kirkebog 1781-1814
5423-6054
G KB G lille
Nors-Tved kirkebog 1781-1785
6055-6235

Om kirkebøgerne Om præsterne Om de uægte børn Om tragedierne Om en kirkebogsgåde

vignet31